Bir Sayfa Seçin

Web Developer veya Web Geliştiricisi.

Bir web sitesinin nasıl çalışacağını tanımlayan programlama kodlarını yazan kişiye Web Geliştirici veya Web Developer denir.

Son kullanıcıların zorluk çekmeden web sitesini kullanmalarını sağlar.

Web geliştirme çalışmaları aşağıdaki bölümlerden oluşur:

  • İstemci tarafının kodlanması: web tarayıcısında çalışan ve ziyaretçilerin web sitesi ile etkileşim kurdukları bölüm.
  • Sunucu tarafının kodlanması: gerekli bilgileri sunucu tarafında oluşturarak tarayıcıya gönderilmesini sağlayan bölüm.
  • Veritabanı: web sitesinin kullandığı bilgilerin depolanması ve yönetilmesi için çalışan bölüm.

Web Geliştirici Türleri

Frontend Developer
Frontend (ön uç) geliştirici, bir web sitesinin web tarayıcısı üzerindeki bölümü hazırlayan web geliştiricisidir. Her ne kadar bir web sitesi web tasarımından ibaret görünse de ön uç geliştirme bu tasarımın aslında web üzerinde nasıl uygulandığıdır.

Backend Developer
Backend (veya arka uç) geliştiriciler web sitesinin kullanıcı tarafındaki bileşenlerin oluşturulmasını sağlayan kodlamalarla uğraşan web geliştiricisidir. Backend geliştirici ziyaretçinin talep ettiği bilgilerin veritabanından alınarak web sayfası üzerinde görüntülenmesi ve düzenlenmesi için kodlamalar yapar.

Full-stack Developer
Full-stack (veya tam yığın geliştiriciler), web geliştirme sürecinin her parçasının nasıl gerçekleştiğini bilen ve en iyi pratikleri konusunda yol gösterici stratejiler oluşturan geliştiricidir. Bu geliştiriciler, web geliştirimenin geleceğinde giderek daha önemli bir role sahip olacaklar ve ‘büyük resme’ bakabileceklerdir. Sunucu tarafının yanı sıra müşteri tarafının kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibidirler.

JavaScript Geliştiriciler
JavaScript (JS), tüm web tarayıcıları ve araçları arasında desteklenen bir web programlama dilidir ve JavaScript geliştiricilerine web siteleri oluşturma, geliştirme ve değiştirme konusunda kontrol ve güç sağlayan dildir. Bir JavaScript geliştiricisi tipik olarak ön uçta çalışmasına rağmen, programlama dilinin kendisi yalnızca ön uç kullanımıyla sınırlı değildir. Bugün NodeJs, Webpack gibi JavaScript teknolojileri sunucu tarafında da kullanılmaktadır.

Daha Fazlasını Öğren

Pin It on Pinterest

Share This